Lid worden van Oosterwolde Promotion?

Oosterwolde Promotion is een ondernemersvereniging van en voor ondernemers.

De vereniging heeft twee kerndoelen:
1. organiseren en ondersteunen van activiteiten ter promotie van Oosterwolde
2. belangenbehartiging van de leden bij onder andere de gemeente en provincie

Organiseren van activiteiten
De activiteiten welke worden georganiseerd of ondersteund door Oosterwolde Promotion worden gefinancierd uit het ondernemersfonds. Dit fonds wordt gevuld middels een reclamebelasting welke door de gemeente wordt geïnt.

Ieder jaar wordt in december door de activiteitencommissie het programma met de bijbehorende begroting van het toekomstige jaar gepresenteerd in een Algemene Ledenvergadering.
Op basis van deze begroting wordt bij de gemeente het verzoek ingediend om conform de begroting de reclamebelasting te innen.

Iedere ondernemer die een vorm van reclameuiting voert in het, door de gemeente, vastgestelde deel van het kernwinkelcentrum gebied wordt voor deze reclamebelasting aangeslagen. Vervolgens wordt de belasting minus de administratieve kosten door de gemeente beschikbaar gesteld voor promotionele actitiviteiten ter versterking van het centrum van Oosterwolde. Het beheer van dit activiteitenbudget wordt gedaan door Oosterwolde Promotion.

Alleen leden van Oosterwolde Promotion kunnen invloed uitoefenen op de besteding van deze activiteitenbegroting tijdens de Algemene Ledenvergadering. Niet-leden van Oosterwolde Promotion die wel voor deze reclamebelasting worden aangeslagen dragen dus wel bij aan de realisatie van activiteiten, maar kunnen geen invloed uitoefenen op de besteding daarvan.

Belangenbehartiging
Het bestuur van Oosterwolde Promotion houdt zich via diverse overlegvormen bezig met de belangenbehartiging van de leden. Afhankelijk van het onderwerp doet de vereniging dit alleen of samen met andere belanghebbenden.
Belangrijke partners zijn onder andere de Commerciële Club Ooststellingwerf en de Kamer van Koophandel.

 

Lid worden?

Het lidmaatschap van Oosterwolde Promotion is € 50,00 per kalenderjaar.
Daarvoor kunt u meebeslissen over de besteding van de reclamebelasting en ondersteund u het bestuur het behartigen van uw belangen als ondernemer in Oosterwolde.

Meld u nu aan!

> Aanmeldformulier