Oosterwolde Promotion

Oosterwolde Promotion is een vereniging van en voor ondernemers in Oosterwolde (Fr.)

Het doel van de vereniging is organisatie en ondersteuning van activiteiten en evenementen die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in Oosterwolde. Daarnaast is de vereniging belangenbehartiger van de ondernemers door nauwe contacten met het gemeente- en provinciebestuur, commerciële clubs en Kamer van Koophandel.

Wilt u lid worden van Oosterwolde Promotion? Meld u dan aan!


Het bestuur van Oosterwolde Promotion wordt gevormd door:

Henkjan van Zanten voorzitter Albert Heijn Oosterwolde Telefoon (0516) 567 130
Jan Witpeerd secretaris Witpeerd Optiek Telefoon (0516) 515 526
Roel Offringa penningmeester
Vergaderen elke 1e dinsdagavond van de maand. Leden mogen na aankondiging altijd aanschuiven.

Activiteitencommissie

Binnen Oosterwolde Promotion is een activiteitencommissie actief. Heeft u vragen of opmerkingen over activiteiten welke door of namens Oosterwolde Promotion zijn georganiseerd dan kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen:

Sijke Voskamp voorzitter Trambaan8 Telefoon (0516) 858800
Marije Wesselink penningmeester en notulist Wesselink Dental Telefoon (0516) 426 770
Marcel Jonkman Treintje Oost Telefoon (0516) 520224
Sandra de Witt Kidsfashion Koekoek Telefoon (0516) 427 390
Marten Vlasma Kloostermanstafel Telefoon 06 55 80 28 04
Fokje Oppersma The Blitz Telefoon 06 23 61 12 61
Vergaderen elke 1e dinsdagavond van de maand. Leden mogen na aankondiging altijd aanschuiven.